Privacy

Wij vinden het belangrijk om jouw privégegevens goed te beschermen. We houden ons hierbij aan de wetten en regels die gaan over het gebruiken en bewaren van persoonsgegevens.

Welke gegevens we van jou gebruiken en bewaren lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je gegevens en lang we deze bewaren.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd in maart 2020.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we met jou in verband kunnen brengen. Bijvoorbeeld je naam en adres. Je deelt persoonsgegevens met ons in deze situaties:

·       Je bent klant bij ons.

·       Je hebt contact met ons.

·       Je maakt gebruik van een dienst van ons.

Bezoek je onze website? Dan deel je soms ook persoonsgegevens met ons.

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wanneer je het contactformulier van onze website invult bewaren we de ingevulde gegevens van je zodat we een reactie op je bericht kunnen geven. Daarnaast verwerken we gegevens van je als je bij Yource CX Services aan het werk bent.

Wat doen we met jouw persoonsgegevens?

1.     We geven je een reactie op je bericht

Je kunt via het contactformulier op de website een bericht bij ons achterlaten. Hierbij vragen we een aantal gegevens in te vullen zoals je naam en emailadres. Deze gegevens gebruiken we om te kunnen reageren op je bericht.  

2.     We zorgen dat de website van Yource CX Services goed werkt

We analyseren we hoe bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie zorgen we dat de site goed werkt.

3.     Soms geven we je gegevens aan autoriteiten

Soms moeten we persoonsgegevens aan autoriteiten geven. Bijvoorbeeld aan een toezichthouder, de politie of opsporingsdiensten. Voordat we dat doen, checken we de bevoegdheden van deze autoriteiten. We geven nooit meer informatie dan nodig.

4.     We verbeteren onze dienstverlening

Door informatie te analyseren en te combineren, kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Bij het analyseren werken we zoveel mogelijk met anonieme gegevens die we niet kunnen koppelen aan personen. Dit zijn een aantal voorbeelden van hoe we dat doen:

·       We verbeteren pagina’s en formulieren op onze website.

·       We lossen oorzaken van klachten op

·       We ontwikkelen nieuwe producten

5.     We voorkomen misbruik

We willen fraude tegengaan en voorkomen. Daarom gebruiken we ook persoonsgegevens als we denken dat iemand misbruik maakt van onze dienst.

6.     We gebruiken persoonsgegevens van onze medewerkers

De persoonsgegevens van medewerkers en ex-medewerkers gebruiken we om bijvoorbeeld het salaris te betalen. In de wet staat welke persoonsgegevens van medewerkers we mogen of moeten hebben.

7.     Van wie heeft Yource CX Services persoonsgegevens?

Wij hebben persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact met ons heeft of heeft gehad.

We hebben ook persoonsgegevens van contactpersonen, vertegenwoordigers en leveranciers met wie we zakelijk contact hebben.

Tot slot werken we met persoonsgegevens van de klanten van onze opdrachtgevers.

Natuurlijk bewaren we al deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Bericht via contactformulier

-        Naam

-        Emailadres

-        Eventuele informatie uit de tekst in het formulier

Website van Yource CX Services

Als je onze website bezoekt, of onze app gebruikt, verwerken we persoonsgegevens van jou. Dit zijn onder andere de volgende gegevens:

·     Het IP-adres van je computer, mobiel of tablet.

·     Gegevens over je bezoek aan de site of de app:

o   Wanneer heb je welke pagina’s bezocht?

o   Waar heb je naar gezocht?

o   Ben je ingelogd op Yource CX Services

·     Je cookie-instellingen.

·     Informatie die we verzamelen door cookies te plaatsen. In onze cookieverklaring leggen we uit welke soorten cookies we gebruiken en waarom, en hoe je de cookie-instellingen kunt wijzigen

Klantenservice

Bij bellen maken we aantekeningen die we bewaren. Dat is handig als je nog eens contact met ons op neemt.

Wij worden tevens ingehuurd door andere partijen voor het uitvoeren van de klantenservice. Wanneer je via één van onze opdrachtgevers met ons contact opneemt kan onze medewerker ook hiervan een notitie maken. Deze gegevens worden dan alleen gebruikt voor die opdrachtgever en delen we niet met anderen.

Met wie delen we persoonsgegevens?

In principe delen we je gegevens niet met personen of organisaties buiten Yource CX Services en Yource. Behalve als dit nodig is om de dienst te leveren die we jou beloven. Bijvoorbeeld als je belt met een medewerker van de klantenservice van onze opdrachtgever, kan hij/zij notities maken in het systeem van de opdrachtgever. Dit is voor jou dan wel zo makkelijk wanneer je bijvoorbeeld nog een keer contact op neemt of wanneer wij iets moeten doorsturen naar een afdeling van onze opdrachtgever om je probleem op te lossen.

En soms zijn we verplicht om persoonsgegevens door te geven. Bijvoorbeeld als we aangifte doen van fraude. De volgende organisaties hebben volgens de wet soms het recht om gegevens op te vragen bij ons:

·       De politie

·       Justitie

·       Toezichthouders: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de AFM (Autoriteit Financiële Markten).

·       De Belastingdienst

Hoelang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren deze niet langer dan noodzakelijk en in lijn met ons interne bewaarbeleid. Hoelang we jouw gegevens bewaren hangt hiervan af:

·       Met welk doel bewaren we jouw gegevens?

·       Hoelang moeten we van de wet de gegevens bewaren?

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Op de volgende manieren gaan we zo veilig mogelijk met jouw persoonsgegevens om:

·       We besteden veel tijd en geld aan de beveiliging van onze systemen met persoonsgegevens en zijn hiervoor gecertificeerd met de ISO 27001 (informatiebeveiliging). Onze Applications & Dataprotection manager ziet toe op de fysieke, technische en organisatorische beveiliging.

·       Gaat er iets mis met onze beveiliging, waardoor mensen buiten Yource CX Services of Yource de persoonsgegevens kunnen zien? Of waardoor dit gevaar ontstaat? Dan registreren we dit, en handelen we het zorgvuldig af. We melden deze incidenten bij de toezichthouder, en als dat nodig is ook bij jou.

·       Alleen medewerkers die jouw persoonsgegevens nodig hebben, kunnen deze inzien. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Als zij niet meer bij ons werken, geldt deze verklaring nog steeds.

·       Twee organisaties en een functionaris houden toezicht op hoe wij persoonsgegevens verwerken:

o   De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

o   De Autoriteit Consument & Markt (ACM) controleert of wij goed omgaan met:

- Cookies

- Direct marketing

 - Het Bel-me-niet-Register

o   De Functionaris voor de Gegevensbescherming van PostNL controleert of we goed omgaan met persoonsgegevens en rapporteert aan de directie van PostNL. In de wet staat wat precies zijn taken zijn.

·       Onze Compliance Officer maakt medewerkers bewust over hoe ze op de juiste wijze met persoonsgegevens omgaan. Onze Applications & Dataprotection manager ziet toe op de fysieke, technische en organisatorische beveiliging. Beide rapporteren aan de directie van Yource en Yource CX Services. Heb je een vraag aan ze? Stuur dan een e-mail aan privacy@yource.cc.

Wat mag je doen met de persoonsgegevens die wij van jouw hebben?

Je mag de volgende dingen doen met de persoonsgegevens die we van je hebben:

·       Bekijken

·       Aanpassen

·       Beperken

·       Verwijderen

·       Bezwaar maken tegen de verwerking ervan

·       Ontvangen op een manier waarop je de gegevens gemakkelijk aan een ander kunt geven

Op de volgende manieren kun je jouw gegevens bekijken en aanpassen:

·       Je kunt mailen naar privacy@yource.cc. Vergeet niet om je ID toe te voegen en aan te geven wat je wilt doen.

Om je te kunnen identificeren hebben wij een kopie van uw identiteitsbewijs nodig bij dit verzoek. Wij adviseren om hiervoor de KopieId app van de overheid te gebruiken en enkele gegevens (bijv. BSN) door te halen. Ook adviseren wij je om hierop de datum en het doel v.d. kopie te vermelden. NB. Yource CX Services en Yource verwijderen/vernietigen deze bijlage(n) na volledige afhandeling van uw verzoek.

·       Heb je geen computer, of wil je geen e-mail sturen? Een brief mag ook. Doe bij de brief een kopie van jouw identiteitsbewijs zoals je paspoort of rijbewijs. Let op: maak op de kopie je BSN-nummer onzichtbaar, schrijf de datum erop en waarom je de kopie naar ons stuurt. Hiermee voorkom je dat er iemand met jouw identiteit vandoor gaat. Je kunt de brief hiernaartoe sturen:

Yource/Yource CX Services

Afdeling Privacy

Verzoek persoonsgegevens

Postbus 99180

8900 NA Leeuwarden

Actuele informatie
Wij houden je graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en producten van Yource CX Services, haar dochterondernemingen en andere (gerelateerde) bedrijven, die daarvoor jouw voor communicatie benodigde gegevens kunnen ontvangen. Indien je deze informatie niet meer wilt ontvangen of niet wilt dat de daarvoor benodigde communicatiegegevens aan andere (gerelateerde) bedrijven worden verstrekt, kun je je afmelden via het contactformulier.

Vragen
Voor vragen over deze verklaring kun je contact met ons opnemen via het contactformulier of de pagina 'Over Ons & Contact'

We hopen natuurlijk dat wij je privacy vragen goed beantwoorden. Ben je toch niet tevreden met onze reactie? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.